Vážení spoluobčané, aktivní sportovci a přátelé sportu,

dovolím si na úvod představit vám v krátkosti své vize. Díky celoživotním zkušenostem spojeným s působením v oblasti vrcholového sportu a činnosti trenéra mládeže sleduji dlouhodobě oblast sportu, a mám tak možnost srovnávat a hodnotit. Bohužel nelze nevidět, že podmínky pro efektivní zajištění sportovní činnosti, se stále zhoršují. Zejména se jedná o nedostatečnou podporu sportovních klubů a sportující mládeže, chybí podpora mladých talentů a především systematická koncepce financování sportovních aktivit a zařízení.

Jako příklad za všechny jiné uvádím „odklonění“ 300 mil. Kč z rozpočtu sportovních klubů, viz. PETICE - VRAŤTE 300 milionů Kč určených pro tělovýchovné jednoty.


Výsledkem nedostatečně financovaného sportu je mimo jiné:
- úpadek sportovních klubů
- snižující se počty sportující mládeže
- odchod trenérů mládeže
- náklady na sportovní činnost mládeže hrazeny výhradně rodiči
- zvýšené náklady státu na zdravotní péči
- problém kriminality mládeže a další

Právě často opomíjené problémy současného sportu, které však mají hlubší důsledky, než se na první pohled zdá, mne přivedly k rozhodnutí aktivně vstoupit do oblasti politického života a být aktivní v hnutí ANO, které hájí i zájmy sportovců.

Váš

Mgr. René Novotný