NAŠE CÍLE

Rozvíjet dostupnost sportu a vzdělání mládeži a dětem

• Chceme zvýšit počty sportující mládeže a veřejnosti
• Chceme systémově podporovat špičkové trenéry
• Náklady na sportovní činnost dětí mládeže nesmí zatížit jejich rodiče
• Chceme předložit strategii pro snížení nákladů státu na zdravotní péči

Aby v politice nebyl hokej

Česká republika ve světě vyniká právě skvělou sportovní reprezentací. Tento trumf naší země chceme udržet i nadále. Současná legislativa i systém financování sportu je na velmi špatné úrovni. Český sport je podfinancován a strádá. Proto chceme:

• Zavedení okamžitého přímého financování základních článků sportu, sportovních klubů a TJ, které sportovní činnost
realizují.
• Aby o sportu v politice rozhodovali odborníci.
• Vytvoření komplexního zákona o sportu.
• Zavedení samostatné rozpočtové kapitoly pro sport, aby nemohlo docházet k přesunu prostředků na jiné účely.
Naše cesta, jak financovat sport:
• Státní podpora (podíl na HDP, samostatný rozpočet, financování ze zdanění hazardu a reklamy v České televizi)
• Podpora samosprávy
• Využití prostředků z EU (je třeba vybojovat pro příští období možnost použít peníze EU ve prospěch sportu a
mládeže)
• Sponzoring (daňové zvýhodnění sponzorů a daňová asignace – možnost, aby občané poslali část svých daní ve
prospěch sportu)

Fair play ve sportu i v životě

Sport je důležitou celospolečenskou hodnotou a zároveň nejlepší prevencí kriminality mládeže. Vždyť zdravá společnost – jak po tělesné, tak i morální stránce – dokáže odlehčit resortům zdravotnictví, spravedlnosti i vnitra. Pozitivní vývoj mladé generace je zároveň přímou cestou k dobře fungujícímu, zdravému státu. Proto chceme:

• Vytvářet ideální podmínky pro sportovní vyžití dětí.
• Podporovat jejich pohybové aktivity, rozvíjet talent a zájem o pohyb.
• Zapojit kvalifikované pedagogy do mimoškolní kroužkové výuky.
• Aktivní sportovní výchovu vedoucí k podpoře zdraví a k principům fair play.
• Otevření nových sportovních zařízení pro školy i veřejnost.